Lov

Lovni turizam ima dugu tradiciju, jedan je od najstarijih vidova turizma na ovom području. Ukupna lovna površina se prostire na oko 60.000 hektara, podeljena je na 6 lovišta, gde funkcioniše više lovačkih udruženja. Ovo ravničarsko područje sa malom pošumljenošću i velikim postotkom obradivog zemljišta pruža gotovo idealne uslove za lov na srndaća, zeca, fazana i prepelice.

Ribolov

Na teritoriji naše opštine postoji 5 veštačkih jezera. Ove vodene površine sa odličnim kvalitetom vode i sa prijatnim okruženjem čekaju ribolovce, izletnike i ljubitelje prirode. Od ribljih vrsta prisutni su pre svega šaran, som, smuđ, štuka i zlatica.