Korisne informacije

 Autobuska stanica  +381(0)24/715-008
Železnička stanica +381(0)24/715-363 
Hitna pomoć (194) +381(0)24/715-514
Dom zdravlja +381(0)24/715-425 
Policijska stanica (192) +381(0)24/715-665 
Vatrogasna stanica (193) +381(0)24/715-735 
Pošta +381(0)24/715-767
Dom kulture +381(0)24/713-515 
Biblioteka +381(0)24/711-725 
Muzej +381(0)24/716-093 
Opštinska uprava +381(0)24/715-310 
Taxi služba +381(0)24/718-718 
Top Holiday turistička agencija +381(0)24/715-342