НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЕРЖЕБЕТ ЈУХАС

Фонд Народне библиотеке из Бачке Тополе и њених шест огранака броји 123.000 наслова. Осим књига, пружа и разне друге информације за потребе општине Бачка Топола, односно њених приближно 40.000 становника.

Библиотека се налази у центру Бачке Тополе у згради некадашњег рабината. Зграда је у власништву Месне заједнице Бачка Топола и њеним средствима се и одржава. Библиотека је буџетска установа чије је оснивач Општинска самоуправа која и брине о несметаном функионисању и важности шест деценија дуге традиције библиотекарства у нашој средини.

У периоду између 2003. и 2005. године успели смо да, уз помоћ оснивача, Месне заједнице и донација, реновирамо унутрашњост библиотеке, такође и до тада неискоришћени тавански простор. Реновирањем таванског простора добили смо корисну површину од 220 м², салу за приредбе капацитета од 80 особа, намењено за књижевне вечери, дечије играонице, изложбе и разне друге културне манифестације које задовољавају потребе читалаца и посетилаца.

У просторијама намењеним за чување заоставштина налази се и заоставштина писца из Бачке Тополе, Јухас Ержебет.

Наша установа располаже кабловским интернетом од 2004. године што омогућава брзу услугу и информацију за сопствене потребе, такође и ученике основних и средњих школа и студенте. Планирамо оспособљавање интернет собе у којој ће корисници самостално користити рачунаре. Надамо се да ће оваква савремена услуга помоћи младима да што лакше и брже дођу до жељене информације што би непосредно утицало на њихов останак у средини из које потичу.

Библиотека има шест огранака у околним насељима: Пачир, Стара Моравица, Бајша, Панонија, Ново Орахово и Гунарош. На свим манифестацијама које се организују у њиховим насељима огранци активно учествују.

Контакти:

Бачка Топола: Главна улица 16., тел.: 024/711-725
е-маил: bibltop@bibltop.org