СПОРТСКИ ТУРИЗАМ

Уколико волите активан одмор, Бачка Топола пружа многобројне активности којим се можете бавити уз одмор и релаксацију. Најважније активности су:


• Лов
• Риболов
• Термална бања у Пачиру
• Купалиште
• Јахање
• Куглање

На територији општине се налазе више пољопривредних добара, од којих су неки и туристички оријентисани и већ од раније позната туристима: Зобнатица, Панонија, Криваја.

Зобнатица се налази 5 км северно од Бачке Тополе. Овај туристички комплекс са дугом традицијом и разноврсном понудом атракција свакодневно пружа обиље идеалних садржаја љубитељима природе, лова, риболова и коња. Зобнатица је центар коњарства и коњичког спорта. Позната је по ергели са традицијом одгоја расних коња дугом преко две стотине година. Посетиоцима се нуди туристичко јахање, школа јахања, вожња фијакером. Уз ергелу је смештен и хиподром са покривеним мањежом.

Ловни туризам на Криваји има дугу традицију у општини Бачка Топола и један је од најстаријих видова туризма на овом подручју. Укупна ловна површина износи око 60.000 хектара и подељена је на 6 ловишта, у којима функционише више ловачких удружења. Оворавничарско подручје са малом пошумљеношћу и великим постотком обрадивог земљишта пружа готово идеалне услове за лов на срндаћа, зеца, фазане и препелице.
На територији општине постоје 5 вештачких језера и 2 приватна језера. Ове водене површине са одличним квалитетом воде и са пријатном окружењем чекају риболовце, излетнике и љубитеље природе. Од рибљих врста присутни су, пре свега шаран, сом, смуђ, штука и златица.