ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР

Туристичка организација општине Бачка Топола је посебна организација која је основана у циљу волоризације, очувања и заштите туристичких вредности, развоја туризма на територији општине Бачка Топола,као и планирања, координација и управљање туристичким активностима.

Туристичка организација општине Бачка Топола бави се свим активностима везаним за унапређење и развој туризма локалне заједнице.