Kaštel Krai - Gradski muzej

Baronski kaštel je završen 1805. godine, a izgradnju je naredio sam baron Pal Krai 1802. godine. O izgradnji i radovima ne postoje detaljniji podaci. Interesantno je napomenuti da je ovo prva kuća spratnica u opštini (osim katoličke crkve) i bila je biser tadašnjeg naselja. U nekadašnjem kaštelu porodice Krai danas se na spratu nalaze Gradski muzej i Zavičajni arhiv, a u prizemlju su smeštene galerija i sala za venčanja.

Kolarsko - kovačka radionica

Radionica u kojoj su zajedno radili kolari i kovači je jedinstven objekat ove vrste u našoj zemlji. Kovački i kolarski zanati u Bačkoj Topoli imaju dugu tradiciju i najverovatnije su prisutni u životu naselja od samog naseljavanja u 18-om veku. Kovači i kolari iz Bačke Topole su veoma dobro vladali svim tajnama svoga zanata. Kola bačkotopolskih majstora su bila omiljena širom južnog oboda Panonske nizije. Izrađivali su karakteristične kolske okove sa posebnim šarama i razvijali specifične tipove kola. Izložbeni materijal je obiman i vredan i na drugom mestu se ne može naći. Radionica se nalazi pod zaštitom države.

Muzej konjarstva - Zobnatica

Muzej konjarstva izgrađen u obliku potkovice, galeriju umetničkih slika i nekadašnji kaštel porodice Terlei koji je danas preuređen u hotel.