Rimokatolička crkva Bezgrešne Device Marije u Bačkoj Topoli sa visinom tornja od 72.7m je najviša katolička crkva u Srbiji. Crkva u neogotskom stilu završena je 1906. godine.

Pravoslavni hram posvećen Sv. Proroku Iliji u Bačkoj Topoli je izgrađen u neovizantijskom stilu i ukrašen je ikonama sa početka 19. veka.

Rimokatolička crkva Srce Isusovo u Bačkoj Topoli. Izgradnja je počela 1990. godine, a interesantno je to da je gotovo u celini sagrađena od dobrovoljnih priloga.

Pravoslavni hram posvećen Sv. Velikomučeniku Dimitriju u Bajši završen je 1818. godine. Ikonostas je delo Jovana Kljajića iz 1858. godine. Crkva je pod zaštitom države kao spomenik kulture od velikog značaja.

Rimokatolička crkva Uznesenja Bogorodice u Bajši sa poznobaroknim stilskim odlikama izgrađena je između 1760. i 1770. godine. U crkvi se čuva više značajnih umetničkih dela.

Temelji Evangelističke crkve u Bajši su položeni između 1820. i 1825. godine. Ima mnogo zajedničkih osobina sa pravoslavnom crkvom, pa je moguće da je ista osoba projektovala i ovu crkvu.

Pravoslavni hram posvećen apostolima Petru i Pavlu u Pačiru. Parohija je osnovana 1777. godine. U početku je bila brvnara, a današnji oblik ima od 1891. godine. Hram je izgrađen u baroknom stilu.

Rimokatolička crkva Uzvišenja Sv. Krsta u Pačiru je izgrađena 1824. godine. U tornju crkve se nalaze tri zvona.

Reformatorska zajednica u Pačiru je osnovana 1786. godine, a zgrada reformatorske crkve je izgrađena 1834. godine.

Pravoslavni hram posvećen velikomučeniku caru Lazaru u Karađorđevu. Hram je osveštan 2000. godine.

Pravoslavna crkva Silazak Sv. Duha na apostole u Gornjoj Rogatici sagrađena je za samo 96 dana 2010. godine.

Pravoslavna crkva Prenos moštiju Sv. Nikolaja Miriklijskog u Bačkom Sokolcu. Kamen temeljac crkve položen je 1993. godine.

Rimokatolička crkva Rođenje Marijino u Gunarošu.

Baptistička crkva u Pačiru.

Reformatorska crkva u Staroj Moravici je podignuta 1822. godine. Pod zaštitom države je kao spomenik kulture.

Rimokatolička crkva Blažene device Marije u Staroj Moravici podignuta je 1844. godine.

Baptistička crkva u Staroj Moravici.

Crkva Presvetog spasitelja u Novom Orahovu.