Rimokatolička crkva Bezgrešne Device Marije

Rimokatolička crkva Bezgrešne Device Marije u Bačkoj Topoli sa visinom tornja od 72.7m je najviša katolička crkva u Srbiji. Crkva u neogotskom stilu završena je 1906. godine.

Pravoslavni hram Sv. Ilije

Sveti hram posvećen je uspomeni na sv.Proroka Iliju. Svečani čin osvećenja Crkve i zvona izvršio je episkop Bački dr.Irinej Ćirić na dan Sv.Proroka Ilije 2. avgusta 1940.godine. Sveti hram izgrađen je u Srpsko-vizantijskom stilu, nalik na trobrodu baziliku.Ikonostas je drveni, delimično rezbaren. Ikone za ikonostas je radio Aleksandar Đžigurski iz Bečeja i kopije su Uroša Predića .Zidno slikarstvo je novijeg datuma.

Rimokatolička crkva Srce Isusovo

Rimokatolička crkva Srce Isusovo u Bačkoj Topoli. Izgradnja je počela 1990. godine, a interesantno je to da je gotovo u celini sagrađena od dobrovoljnih priloga.

Pravoslavni hram sv. Velikomučenik Dimitrije

Pravoslavni hram posvećen Sv. Velikomučeniku Dimitriju u Bajši završen je 1818. godine. Ikonostas je delo Jovana Kljajića iz 1858. godine. Crkva je pod zaštitom države kao spomenik kulture od velikog značaja.

Rimokatolička crkva Uznesenja Bogorodice

Rimokatolička crkva Uznesenja Bogorodice u Bajši sa poznobaroknim stilskim odlikama izgrađena je između 1760. i 1770. godine. U crkvi se čuva više značajnih umetničkih dela.

Evangelistička crkva

Temelji Evangelističke crkve u Bajši su položeni između 1820. i 1825. godine. Ima mnogo zajedničkih osobina sa pravoslavnom crkvom, pa je moguće da je ista osoba projektovala i ovu crkvu.

Pravoslavni hram apostila Petra i Pavla

Pravoslavni hram posvećen apostolima Petru i Pavlu u Pačiru. Parohija je osnovana 1777. godine. U početku je bila brvnara, a današnji oblik ima od 1891. godine. Hram je izgrađen u baroknom stilu.

Rimokatolička crkva Uzvišenja Sv. Krsta

Rimokatolička crkva Uzvišenja Sv. Krsta u Pačiru je izgrađena 1824. godine. U tornju crkve se nalaze tri zvona.

Rimokatolička crkva Uzvišenja Sv. Krsta

Reformatorska zajednica u Pačiru je osnovana 1786. godine, a zgrada reformatorske crkve je izgrađena 1834. godine.

Pravoslavni hram cara Lazara

Pravoslavni hram posvećen velikomučeniku caru Lazaru u Karađorđevu. Hram je osveštan 2000. godine.

Pravoslavna crkva silazak Sv. Duha na apostole

Pravoslavna crkva Silazak Sv. Duha na apostole u Gornjoj Rogatici sagrađena je za samo 96 dana 2010. godine.

Pravoslavna crkva Prenos moštiju Sv. Nikolaja Miriklijskog

Pravoslavna crkva Prenos moštiju Sv. Nikolaja Miriklijskog u Bačkom Sokolcu. Kamen temeljac crkve položen je 1993. godine.

Rimokatolička crkva Rođenje Marijino

Rimokatolička crkva Rođenje Marijino u Gunarošu.

Baptistička crkva

Baptistička crkva u Pačiru.

Reformatorska crkva

Reformatorska crkva u Staroj Moravici je podignuta 1822. godine. Pod zaštitom države je kao spomenik kulture.

Parohija Rođenja Svetog Jovana Krstitelja

Rimokatolička crkva u Staroj Moravici podignuta je 1844. godine.

Baptistički Misijski Centar

Baptistički Misijski Centar u Staroj Moravici.

Crkva Presvetog spasitelja

Crkva Presvetog spasitelja u Novom Orahovu.