КОЛАРСКО КОВАЧКА РАДИОНИЦА

Некадашња, у граду врло цењена коларско-ковачка радионица браће Егри, данас представља реткост јер ова два заната су такорећи изумрла. Чињеница је, међутим, да су ковачко- коларски занат од XVIII века имали велику традицију у Тополи. Познато је да је четрдесетих година прошлог века, у граду постојало још четрдесет ковачких радионица. Кола прављена у Тополи била су омиљена по целој покрајини. Тополски ковачи познавали су тајне заната. Због типичних гвоздених украса, једна врста кола назива се тополским колима. Данас је унутрашње уређење ковачко- коларске радионице доступно посетиоцима, а изложена је и једна добро очувана, црна кочија.

Објекат стоји на располагању посетиоцима од пролећа до јесени, а током целе године посећивање је могуће уз договор.