Turistička organizacija opštine Bačka Topola

Katolička crkva „Bezgrešne Device Marije

Izuzetno značajna građevina, ne samo kao sakralna, već kao i turistička znamenitost. Sa visinom tornja od 72,70 m, ovo je najviša katolička crkva u Srbiji. Sa kapacitetom od 5.000 ljudi jedan je od najimpresivnijih primera sakralne arhitekture na teritoriji naše zemlje. Izgradnja crkve je završena 1906. godine.

Sagrađena je u neogotskom stilu po planovima Ferenca Rajhla. Interesantno je da je prilikom izgradnje stubova korišćen armirani beton, što je bio novitet u tadašnje vreme i što predstavlja veliku vrednost ove crkve.